БОГДАНА ЗЛАТЕВА

Работя с хора и техните лични брандове. Правя го вече двадесет години като автор, ръководител на проекти и консултант в областта на визуалната комуникация, медиите и рекламата. 

Интересуват ме теми от полето на социалната психология, стратегическия маркетинг и web 3.0, както и добрите практики за подпомагане и развитие на терапевтичните професии. 

На бюрото ми в София ще откриеш уеб прототипи, портретни фотографии и монограми, чернови oт разговори и интервюта, Google trends данни, процес диаграми, задания за проекти, лични бележки и препоръки.

В работата по тях понякога се включват и приятели със специфичен опит и професионална експертиза - от SEO и дигитална реклама през финансово управление и блокчейн до психотерапия и хюман дизайн. 

Самата аз продължавам обучението си по Психодрама, социометрия и групова терапия към Института за психология на групите в София и се радвам на всяка възможност за среща, изследване на нова тема или просто игра.

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2022 Bogdana Zlateva. Connect for updates.