top of page

Правя го вече двадесет години в ролята си на автор, ръководител на проекти и консултант в областта на визуалната комуникация, медиите и рекламата. 

Интересуват ме теми от полето на социалната психология, стратегическия маркетинг и web 3.0, както и добрите практики за подпомагане и развитие на терапевтичните професии. 

На бюрото ми ще откриеш портретни фотографии, проекти за монограми, уеб прототипи, Google и Metta данни, транскрибции на интервюта, лични бележки и препоръки.

Някои от тях са част от консултантската ми работа с лекари и психотерапевти, които искат да направят професията си по-видима за пациентите в нужда.

Самата аз продължавам обучението си по Психодрама, социометрия и групова терапия към Института за психология на групите в София и се радвам на всяка възможност за среща, изследване на нова тема или просто игра.

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2022 Bogdana Zlateva. Connect for updates.

bottom of page